330 Auto Navigation - Toepassingen starten

background image

Toepassingen starten

De toepassingen van het systeem kunnen worden gestart vanaf het
menuscherm dat verschijnt als u het apparaat inschakelt.

U kunt het menuscherm verlaten door op de hometoets te drukken.

Om een toepassing te starten, wijst u op het betreffende symbool in het
menuscherm.