330 Auto Navigation - Stand-by stand

background image

Stand-by stand

Om het energieverbruik te verminderen, kunt u het apparaat stand-by
zetten door op de stand-by toets te drukken. Vervolgens wordt het
scherm uitgeschakeld. Als u nogmaals op de stand-by toets drukt, kunt
het apparaat weer gebruiken.