330 Auto Navigation - Instellingen wijzigen

background image

Instellingen wijzigen

U kunt de algemene systeeminstellingen wijzigen door in het
menuscherm te wijzen op

Instellingen

. Om de instellinggen te bewaren

en het scherm te verlaten, wijst u op

OK

. Om het scherm te verlaten

zonder de instellingen te bewaren, wijst u op

ANNULEREN

.

U kunt de taal wijzigen door eerst te wijzen op

Taal

en vervolgens op de

gewenste taal. U kunt snel door de weergegeven talen bladeren door op
de pijl omhoog of omlaag te wijzen.

Als u de tijdsinstellingen wilt wijzigen, wijst u op

Tijd

. U selecteert een

tijdzone door te wijzen op de pijl links of rechts in het veld

Tijd Zone

.

background image

G e b r u i k

20

Steden die in de betreffende tijdzone liggen, worden weergegeven onder
de instelling Daglicht Besparend. Om Daglicht Besparend in of uit te
schakelen, wijst u op de pijl links of rechts in het veld

Daglicht

Besparend

. U kunt de datum en tijd instellen door te wijzen op

Daarna

.

Vervolgens wijst u op de gewenste optie en blijft u op de pijl omhoog of
omlaag wijzen tot de gewenste waarde verschijnt.

U kunt het achterlicht aanpassen door te wijzen op

Achterlicht

. Voor

het achterlichtniveau kunt u een aparte dag- en nachtstand instellen.
Om het achterlichtniveau in te stellen, wijst u op de pijl links of rechts.
Om het tijdstip vast te stellen waarop de nachtstand in moet gaan, wijst
u op de pijl links of rechts in het veld

Achterlicht

. Als u

Nooit

selecteert,

wordt de nachtstand niet automatisch geactiveerd als de dagstand
actief is. Als het systeem automatisch overschakelt op de nachtstand,
kunt u weer teruggaan naar de dagstand door op het scherm te wijzen.

Als het scherm niet normaal reageert, kunt u het herstellen door te
wijzen op

Calibratie

en

JA

. Volg de weergegeven instructies op.

Als u informatie over de systeemsoftware wilt bekijken, wijst u op

Over

.

U kunt de fabrieksinstellingen van het apparaat herstellen door te
wijzen op

Fabriek instellingen

en

OK

.