330 Auto Navigation - Het volume regelen

background image

Het volume regelen

Als u het volume wilt aanpassen, druk dan op de volumeomhoog- of -
omlaagtoets om de volumestreep weer te geven, en gebruik vervolgens
een van beide toetsen om het volume bij te stellen.