330 Auto Navigation - Het achterlicht van het scherm aanpassen

background image

Het achterlicht van het scherm aanpassen

Om het achterlicht van het scherm aan te passen, drukt u op de
volumeomhoog- of -omlaagtoets. Vervolgens wijst u direct op het
zonsymbool (in de rechterbovenhoek) om de nachtstand in te stellen, of
op het maansymbool om de dagstand in te stellen. Bij de weergave van
de zon is de dagstand geactiveerd en bij de maan de nachtstand.

U kunt de achterlichtinstelling wijzigen door in het menuscherm te
wijzen op

Instellingen

>

Achterlicht

.