330 Auto Navigation - GPS-navigatie

background image

GPS-navigatie

Als u het apparaat wilt gebruiken voor GPS-navigatie, klapt u de GPS-
antenne ongeveer 90 graden omhoog Probeer de antenne niet verder
omhoog te trekken.

Om de GPS-navigatietoepassing te starten, kunt u op

Navigatie

in het

menuscherm wijzen, of op de vlagtoets drukken. Informatie over het
gebruik van de toepassing vindt u in de betreffende
gebruikershandleiding.

Als de toepassing start, duurt het even voordat de positie kan worden
bepaald, afhankelijk van hoe lang het apparaat uitschakeld is geweest
en de kwaliteit van de satellietontvangst. In optimale omstandigheden
duurt het opstarten ongeveer een minuut.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig.
Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die bij het GPS-
navigatiesysteem is meegeleverd.