330 Auto Navigation - Een reset uitvoeren

background image

Een reset uitvoeren

Als het apparaat niet meer werkt terwijl de batterij geladen is, moet u
een reset uitvoeren. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de
resettoets en u houdt deze vast tot het systeem automatisch opnieuw
opstart. De reset herstelt de systeeminstellingen niet.

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

21