330 Auto Navigation - Inschakelen

background image

Inschakelen

U kunt het apparaat inschakelen door de aan/uit-schakelaar aan de
bovenkant van het apparaat opzij te schuiven en vervolgens op de
stand-by toets te drukken.

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, worden er diverse
instellingsschermen getoond, waarna de GPS-navigatietoepassing
wordt gestart. Volg de getoonde instructies op om de instellingen te
definiëren en raadpleeg verder de gebruikershandleiding van het
navigatiesysteem voor het gebruik van de toepassing. U kunt het menu
verlaten door op de hometoets te drukken.