330 Auto Navigation - Het apparaat plaatsen

background image

Het apparaat plaatsen

Zoek een veilige plaats op de voorruit, reinig het oppervlak grondig met
een reinigingsmiddel voor glas en een schone doek. Als de
omgevingstemperatuur lager dan +15°C (60°F) is, moet u het oppervlak
en de zuignap aan de onderkant van het bevestigingssysteem
voorzichtig opwarmen, zodat de zuignap stevig op de voorruit kan
worden bevestigd. Zorg ervoor dat u de voorruit niet overmatig
opwarmt, zodat beschadiging van de voorruit wordt voorkomen.

Druk de zuignap stevig op de voorruit en druk de vergrendelingshendel
boven de zuignap voorzichtig in de richting van de zuignap, zodat er
tussen de zuignap en de voorruit een vacuüm ontstaat (1). Controleer
vervolgens of de zuignap stevig vastzit. Als u het bevestigingssysteem
van de vooruit wilt verwijderen, trekt u de vergrendelingshendel
voorzichtig naar de bovenkant van het bevestigingssysteem en trekt u
vervolgens aan het lipje dat zich aan de rand van de zuignap bevindt.

U kunt de houder aan het bevestigingssysteem bevestigen door de
palletjes aan de bovenkant van het bevestigingssysteem in de sleufjes
op de houder te plaatsen (2), en de houder vervolgens op zijn plaats te
schuiven (3). Plaats de houder omwille van de veiligheid rechtop.

2

3

5

1

4

background image

A a n d e s l a g

12

Plaats het navigatiesysteem in de houder (4) en druk het tegen de
achterkant van de houder tot het vastklikt. Zorg ervoor dat het scherm
voor de gebruiker duidelijk zichtbaar is. U kunt het navigatiesysteem uit
de houder halen door het eruit te trekken.

Als u het apparaat wilt gebruiken voor GPS-navigatie, klapt u de GPS-
antenne ongeveer 90 graden omhoog (5). Probeer de antenne niet
verder omhoog te trekken.