330 Auto Navigation - De geheugenkaart plaatsen

background image

De geheugenkaart plaatsen

Bij het navigatiesysteem wordt een SD(secure digital)-geheugenkaart
geleverd. U kunt bij dit apparaat alleen geheugenkaarten gebruiken die
volgens het FAT-bestandssysteem geformatteerd zijn

Gebruik alleen miniSD-kaarten die door Nokia voor gebruik met dit apparaat zijn
goedgekeurd. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor
geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet helemaal compatibel
met dit apparaat zijn. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat
beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.

Als de SD-kaart niet al in de
geheugenkaartsleuf zit, plaats de kaart dan
zodanig dat het label aan de bovenkant zit
en de schuine hoek naar onderen wijst,
waarbij het scherm van het apparaat
rechtop staat. Schuif de geheugenkaart
voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen,
drukt u op de kaart tot deze uit de sleuf komt.

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een
bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer
u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade
ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens
die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

background image

G e b r u i k

14