330 Auto Navigation - Over GPS

background image

Over GPS

Het GPS-systeem (Global positioning system) is een wereldwijd
navigatiesysteem, dat werkt via de satelliet. De GPS-ontvanger, die is
ingebouwd in het navigatiesysteem, kan op de 10 meter nauwkeurig zijn
plaats bepalen. De nauwkeurigheid is onder meer afhankelijk van het
aantal satellieten en de signalen die de GPS-module daarvan ontvangt.
In optimale omstandigheden is het systeem zelfs tot op enkele meters
nauwkeurig.

De GPS-antenne bevindt zich boven op het navigatiesysteem. Sommige
autoruiten bevatten metaal, waardoor de satellietontvangst kan worden
geblokkeerd of verzwakt.

Als u stilstaat, kan het GPS-systeem niet bepalen welke kant u op gaat,
omdat de richting bepaald wordt door uw beweging.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de
regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de
accuratesse en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de
locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de
regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten, en is
onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie
van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal
Radionavigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door
een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-

background image

I n l e i d i n g

6

signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, gebouwen,
natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen
buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

GPS dient uitsluitend gebruikt te worden voor de navigatie. Het systeem is niet
bedoeld voor exacte locatiemetingen, en bij plaatsbepaling en navigatie mag u
nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen.