330 Auto Navigation - 1. Inleiding

background image

1. Inleiding

Met de Nokia 330 Auto Navigatie kunt u gebruikmaken van GPS-
navigatie in uw auto en bij activiteiten buitenshuis. Tevens kunt u er
foto's en films mee bekijken en naar muziek luisteren.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het
apparaat gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van de GPS-
navigatietoepassing in het apparaat.

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de
nieuwste versie van de gebruikershandleiding, aanvullende informatie,
downloads en diensten voor uw Nokia-product.