330 Auto Navigation - 4. Tietoa akuista

background image

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa
satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä
laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä
täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen
käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään
ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen
symboli tulee näyttöön.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun
autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina
pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma
tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen
ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n
lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi
räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista,
kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

21