330 Auto Navigation - Videoleikkeiden katseleminen

background image

Videoleikkeiden katseleminen

Kun haluat katsella muistikortille tallennettuja videoleikkeitä, kosketa

Videot

-kohtaa sovellusvalikkonäytössä.

Sovellus tukee mpeg-4-, wmv-, asf-, mpg- ja avi-tiedostomuotoja.
Sovellus ei kuitenkaan välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia
muunnelmia.

Kun haluat katsella videoita, siirrä ensin videotiedostot muistikortilta
videontoistolistalle.

Voit hallita toistolistalla olevia videoita koskettamalla

-kuvaketta

videontoistonäytössä. Videontoistolista tulee näyttöön. Voit tehdä
videontoistolistanäytössä seuraavaa:

• Kun haluat avata videon, selaa videoita koskettamalla ylä- tai

alanuolta, kosketa videota, jonka haluat katsoa, ja kosketa

-kuvaketta.

• Voit lisätä videon koskettamalla -kuvaketta,

koskettamalla

kahdesti kansiota, johon video on tallennettu, ja koskettamalla
videota.

• Voit poistaa videon koskettamalla videota ja

-kuvaketta.

• Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla

-kuvaketta.

Voit tehdä videontoistonäytössä seuraavaa:

• Voit toistaa videon tai jatkaa toistoa koskettamalla

-kuvaketta.

Voit keskeyttää toiston koskettamalla -kuvaketta. Voit lopettaa
toiston koskettamalla

-kuvaketta.

• Voit toistaa seuraavan tai edellisen videon koskettamalla

- tai

-

kuvaketta.

background image

K ä y t t ö

18

• Voit katsoa videon koko näytössä koskettamalla

-kuvaketta.

Voit palata normaaliin tilaan toiston aikana koskettamalla näyttöä.

• Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla kaiutinkuvaketta tai

käyttämällä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

• Voit toistaa kaikki toistolistalla olevat videot yksitellen

koskettamalla -kuvaketta.

Voit palata normaaliin toistoon

koskettamalla -kuvaketta.

Voit sulkea soittimen koskettamalla -kuvaketta.