330 Auto Navigation - Valokuvien katseleminen

background image

Valokuvien katseleminen

Kun haluat katsella muistikortille tallennettuja kuvia, kosketa

Valokuvat

-kohtaa sovellusvalikkonäytössä.

Sovellus tukee bmp- ja jpeg-tiedostomuotoja. Sovellus ei kuitenkaan
välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia muunnelmia.

Kun haluat katsoa kuvaa, kosketa kansiota, johon kuva on tallennettu,
ja kosketa haluamaasi kuvatiedostoa kahdesti tai kosketa kuvaa ja

-kuvaketta.

Voit tehdä kuvakansionäytössä seuraavaa:

• Voit selata näytössä näkyviä tiedostoja tai kansioita koskettamalla

ylä- tai alanuolta.

• Voit palata edelliseen kansioon koskettamalla -kuvaketta.

• Voit palata pääkansioon koskettamalla -kuvaketta.

Voit tehdä kuvankatselunäytössä seuraavaa:

• Voit katsoa seuraavaa tai edellistä kuvaa koskettamalla oikeaa tai

vasenta nuolta.

• Voit suurentaa kuvaa näytössä koskettamalla -kuvaketta.

Voit

pienentää kuvaa näytössä koskettamalla -kuvaketta.

1

background image

K ä y t t ö

17

• Voit kiertää kuvaa koskettamalla

-kuvaketta.

• Voit palata kansionäyttöön koskettamalla

-kuvaketta.

Voit katsoa kaikki valitussa kansiossa olevat kuvat yksitellen
koskettamalla -kuvaketta.

Voit palata normaaliin tilaan

koskettamalla näyttöä.

Voit sulkea katselunäytön koskettamalla -kuvaketta.