330 Auto Navigation - Valmiustila

background image

Valmiustila

Kun haluat säästää akun virtaa, aseta laite valmiustilaan painamalla
valmiustilanäppäintä. Näyttö sammuu. Kun haluat käyttää laitetta,
paina valmiustilanäppäintä.

background image

K ä y t t ö

14