330 Auto Navigation - Tiedostojen kopiointi muistikortille

background image

Tiedostojen kopiointi muistikortille

Voit avata muistikortille tallennettuja mediatiedostoja

MP3

-,

Valokuvat

- ja

Videot

-sovelluksilla. Kun kopioit tiedostoja

SD-muistikortille, käytä yhteensopivaa muistikorttikirjoitusohjelmaa ja
FAT-tiedostojärjestelmää tukevaa käyttöjärjestelmää. Lisätietoja on
muistikorttikirjoitusohjelman ja käyttöjärjestelmän käyttöohjeissa.