330 Auto Navigation - GPS-navigointi

background image

GPS-navigointi

Kun käytät laitetta GPS-navigointiin, nosta GPS-antennia ylöspäin noin
90 asteen kulmaan. Älä yritä avata antennia tätä enempää.

Kun haluat käynnistää GPS-navigointisovelluksen, kosketa

Navigointi

-

kohtaa sovellusvalikkonäytössä tai paina lippunäppäintä. Tietoja
sovelluksen käytöstä on sen käyttöohjeessa.

Kun käynnistät sovelluksen, kestää hetken aikaa, ennen kuin laite
määrittää sijaintinsa. Tähän aikaan vaikuttaa se, miten kauan laite on
ollut suljettuna ja miten hyvin se pystyy vastaanottamaan
satelliittisignaaleja. Parhaimmillaan käynnistys kestää noin minuutin.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja
epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tämän GPS-
navigointisovelluksen mukana toimitettuihin karttoihin.