330 Auto Navigation - Asetusten muuttaminen

background image

Asetusten muuttaminen

Voit muuttaa laitteen yleisiä asetuksia koskettamalla

Asetukset

-kohtaa

sovellusvalikkonäytössä. Kun olet jossain asetusnäytössä, voit tallentaa
asetukset ja sulkea nykyisen näytön koskettamalla

OK

-kohtaa tai sulkea

näytön tallentamatta asetuksia koskettamalla

Peruuta

-kohtaa.

Voit muuttaa laitteen kielen koskettamalla

Kieli

-kohtaa ja haluamaasi

kieltä. Voit selata kieliä koskettamalla ylä- tai alanuolta.

Voit määrittää aika-asetukset koskettamalla

Kello

-kohtaa. Voit valita

aikavyöhykkeen koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta

Aikavyöhyke

-

kentässä. Aikavyöhykkeellä sijaitsevat kaupungit näkyvät kesäaika-
asetuksen alapuolella. Voit ottaa kesäajan käyttöön tai poistaa sen
käytöstä koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta

Kesäaika

-kentässä.

Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan koskettamalla

JATKA

-kohtaa,

koskettamalla haluamaasi vaihtoehtoa ja koskettamalla toistuvasti ylä-
ja alanuolta, kunnes haluamasi arvo tulee näkyviin.

Voit säätää näytön taustavaloa koskettamalla

Taustavalo

-kohtaa.

Taustavalon tason voi asettaa erikseen päivä- ja yötilaa varten. Aseta
taustavalon taso koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta. Voit asettaa
ajan, jonka jälkeen yötila tulee käyttöön, koskettamalla vasenta tai
oikeaa nuolta

Virransäästön ajastin

-kentässä. Jos valitset

Never

(Ei koskaan) -kohdan, yötila ei tule automaattisesti käyttöön silloin, kun
päivätila on käytössä. Kun laite ottaa yötilan käyttöön automaattisesti
ja haluat palata päivätilaan, kosketa näyttöä.

background image

K ä y t t ö

19

Jos näyttö reagoi epätäsmällisesti sille annettuihin komentoihin,
kalibroi se koskettamalla kohtia

Kalibrointi

ja

KYLLÄ

. Noudata näyttöön

tulevia ohjeita.

Voit katsoa laiteohjelmistoa koskevia tietoja koskettamalla

Tiedot

-

kohtaa. Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset koskettamalla kohtia

Tehdasasetukset

ja

OK

.