330 Auto Navigation - Muistikortin asettaminen paikalleen

background image

Muistikortin asettaminen paikalleen

Navigointilaitteen mukana toimitetaan SD (secure digital) -muistikortti.
Voit käyttää tämän laitteen kanssa vain FAT-tiedostojärjestelmää
varten alustettuja muistikortteja.

Käytä vain sellaisia yhteensopivia SD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt
käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksyttyjä
alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin
yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen
voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Jos SD-korttia ei ole jo asetettu
muistikorttipaikkaan, pidä laitetta näyttö
ylöspäin ja aseta kortti niin, että sen etiketti
on ylöspäin ja viistottu kulma osoittaa
laitteen pohjaa kohti. Liu'uta muistikortti
varovasti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu
paikalleen.

Poista muistikortti työntämällä korttia,
kunnes se ponnahtaa ulos korttipaikasta.

Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon
aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa
muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

background image

K ä y t t ö

13