330 Auto Navigation - Akun lataaminen

background image

Akun lataaminen

Tässä navigointilaitteessa on sisäinen, kiinteä, uudelleenladattava akku.
Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

Kytke DC-3-laturi navigointilaitteessa
olevaan laturin liittimeen ja liitä laturin
pistoke auton savukkeensytyttimen
pistorasiaan. Laitteen on saatava virtaa
9- tai 18-volttisesta auton akusta.
Varmista, että laturi on asetettu kunnolla
savukkeensytyttimen pistorasiaan ja ettei
se häiritse auton normaalia käyttöä.

Joissakin automalleissa
savukkeensytyttimen pistorasiaan tulee
virtaa auton akusta myös silloin, kun virta-
avain on poistettu. Tällaisessa tapauksessa
auton akku voi tyhjentyä, jos navigointilaite jätetään päälle tai jos
laitteesta on katkaistu virta mutta se on liitettynä savukkeensytyttimen
pistorasiaan pitkän aikaa. Lisätietoja saat auton valmistajalta.

Kun lataat akun, keltainen merkkivalo vilkkuu. Jos lataus ei käynnisty,
irrota laturi, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Kun akku on latautunut
täyteen, merkkivalo sammuu.

Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi navigointilaitteesta ja
savukkeensytyttimen pistorasiasta.

Kun akusta on loppumassa virta, punainen merkkivalo vilkkuu ja
sovellusvalikkonäytön yläosassa olevassa akkukuvakkeessa ei näy
vihreitä palkkeja.

Voit käyttää navigointilaitetta silloin, kun se on kytkettynä
savukkeensytyttimen pistorasiaan.

background image

A l k u v a l m i s t e l u t

10