330 Auto Navigation - Kolmansien osapuolten sovellukset

background image

Kolmansien osapuolten sovellukset

Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja
omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei
omista tällaisten kolmansien osapuolten sovellusten tekijänoikeuksia tai
immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai
toimivuudesta eikä sovelluksissa tai ohjeaineistoissa annetuista tiedoista. Nokia
ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ
SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA
NIMENOMAISTA TAI KONDLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA
EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN
NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA
ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI
SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI-
TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

background image

A l k u v a l m i s t e l u t

7