330 Auto Navigation - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et avanceret produkt i et gennemtænkt design, og den skal behandles
forsigtigt. Forslagene nedenfor er en hjælp til at bevare din garantidækning.

Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis
enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan
forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til
normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de
elektroniske kredsløb.

Forsøg ikke at åbne enheden.

Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan
ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke
opløsningsmidler.

Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at
enheden fungerer korrekt.

Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt
udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en
antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt,
og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr.
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede
serviceforhandler til service.