330 Auto Navigation - Indhold

background image

Indhold

1. Introduktion.......................... 5

Om GPS ..................................................... 5
Tredjepartsprogrammer ........................ 6

2. Kom godt i gang................... 7

Taster og dele.......................................... 7

Set forfra og fra højre ....................... 7
Set bagfra, fra venstre og
under bunden ...................................... 8

Opladere ................................................... 8
Opladning af batteriet .......................... 9
Installation af enheden i en bil....... 10

Generelle sikkerhedsforskrifter .... 10
Montering af enheden ................... 10
Tilslutning til stikket til
cigarettænderen .............................. 11

Sådan tændes og slukkes
enheden ................................................. 12

Sådan tændes enheden.................. 12
Sådan slukkes enheden.................. 12

Indsættelse af
hukommelseskortet ............................ 12

3. Betjening ............................ 13

Berøringsskærm................................... 13
Justering af lydstyrken ...................... 13
Justering af skærmens
baggrundslys ........................................ 13
Låsning af skærm og tastatur ......... 13
Standbytilstand ................................... 13
Åbning og start af programmer...... 14
GPS-navigation.................................... 14
Kopiering af filer til
hukommelseskortet ............................ 14
Musikafspilning ................................... 14
Visning af fotos ................................... 16
Visning af videoklip ............................ 17
Justering af indstillinger ................... 18
Nulstilling af enheden ....................... 18

4. Batterioplysninger.............. 19

Pleje og vedligeholdelse ........ 20

background image

I n t r o d u k t i o n

5