330 Auto Navigation - 4. Batterioplysninger

background image

4. Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og
aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet
med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed

Tag opladeren ud af stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et
fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage adskillige minutter, inden
opladningsindikatoren vises i displayet.

Benyt ikke en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde
omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg
altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller
koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom batteriet er fuldt opladet.
Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke
under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de
er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever
batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

20