330 Auto Navigation - Visning af videoklip

background image

Visning af videoklip

Tryk på

Film

i programmenuen for at se videoklip, der er gemt på

hukommelseskortet.

Programmet understøtter filformaterne mpeg-4, wmv, asf, mpg og avi.
Programmet understøtter dog ikke nødvendigvis alle variationer af disse
formater.

Hvis du vil se videoer, skal du først overføre videofilerne fra
hukommelseskortet til videoafspilningslisten.

Tryk på

på videoafspillerskærmen for at håndtere videoerne på

afspilningslisten. Videoafspilningslisten vises. Du kan foretage dig
følgende på skærmen med videoafspilningslisten:

• Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem videoerne, tryk på den

video, som du vil se, og tryk på

for at åbne en video.

• Tryk på

, tryk to gange på den mappe, hvor videoen er gemt, og

tryk på videoen for at tilføje den.

• Tryk på videoen og

for at fjerne en video.

• Tryk på

for at vende tilbage til den forrige skærm.

Du kan foretage dig følgende på videoafspillerskærmen:

• Tryk på

for at afspille videoen eller genoptage afspilningen. Tryk

for at standse afspilningen midlertidigt. Tryk på

for at

stoppe afspilningen.

• Tryk på

eller

for at afspille den næste eller den forrige video.

• Tryk på

for at se videoen i fuld skærmstørrelse. Tryk på

skærmen for at vende tilbage til normal tilstand under afspilning.

• Tryk på et af højttalerikonerne, eller brug lydstyrkeknapperne for at

justere lydstyrken.

• Tryk på

for at afspille alle videoerne på afspilningslisten en

efter en. Tryk på

for at vende tilbage til normal afspilning.

Tryk på

for at lukke afspilleren.

background image

B e t j e n i n g

18