330 Auto Navigation - Visning af fotos

background image

Visning af fotos

Tryk på

Billeder

i programmenuen for at se billeder, der er gemt på

hukommelseskortet.

Programmet understøtter filformaterne bmp og jpeg. Programmet
understøtter dog ikke nødvendigvis alle variationer af disse formater.

Tryk på den mappe, hvor billedet er gemt, tryk på den ønskede billedfil to
gange, eller tryk på billedet og

for at se et billede.

Du kan foretage dig følgende på billedmappeskærmen:

• Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem de viste filer eller

mapper.

• Tryk på

for at vende tilbage til den forrige mappe.

• Tryk på

for at vende tilbage til hovedmappen.

Du kan foretage dig følgende på billedvisningsskærmen:

• Tryk på pil til højre eller pil til venstre for at se det næste eller det

forrige billede.

• Tryk på

for at zoome ind på billedet. Tryk på

for at

zoome ud.

• Tryk på

for at rotere billedet.

• Tryk på

for at vende tilbage til mappeskærmen.

1

background image

B e t j e n i n g

17

Tryk på

for at se alle billeder i den valgte mappe et efter et. Tryk på

skærmen for at vende tilbage til normal afspilning.

Tryk på

for at lukke visningsprogrammet.