330 Auto Navigation - Musikafspilning

background image

Musikafspilning

Tryk på

MP3

i programmenuen for at afspille filer, der er gemt på

hukommelseskortet.

Programmet understøtter filformaterne mp3 og wma. Programmet
understøtter dog ikke nødvendigvis alle variationer af disse formater.

background image

B e t j e n i n g

15

Navigationsenheden har en stereoudgang (6) til kompatible
hovedtelefoner med et 3,5 mm stik. Stikket er kompatibelt med
hovedtelefoner med en impedans på 32 ohm eller højere.

Hvis du vil høre musik, skal du først tilføje numre fra hukommelseskortet
til afspilningslisten.

Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da
lydstyrken kan være særdeles høj.

Tryk på

på musikafspillerskærmen for at føje numre til

afspilningslisten. Der vises en liste med sorteringskategorier (f.eks.

Kunstnere

). Du kan foretage dig følgende på skærmen med

afspilningslisten:

• Tryk på

for at opdatere afspilningslisten med nye numre fra

hukommelseskortet.

• Hvis du vil tilføje et nummer til en mappe med dine yndlingsnumre,

skal du trykke på en kategori og nummeret og derefter trykke på

og den ønskede mappe. Hvis du vil vælge flere numre, skal du trykke
på det første nummer og derefter flytte fingeren hen over de andre
numre.

• Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem listen med numre eller

kategorier.

• Tryk på

for at vende tilbage til den forrige skærm.

Du kan foretage dig følgende på musikafspillerskærmen:

• Tryk på

for at åbne et nummer. Tryk på en kategori, og tryk to

gange på nummeret, eller tryk på nummeret og

.

• Tryk på

for at afspille det valgte nummer, standse afspilningen

midlertidigt eller genoptage afspilningen. Tryk på

for at stoppe

afspilningen.

Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau.
Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige
hørelsen.

• Tryk på

eller

for at afspille det næste eller det forrige nummer

inden for den samme sorteringsgruppe (f.eks. album eller
musikgenre) som det viste nummer.

• Træk i skyderen øverst i skærmen for at rulle gennem nummeret.

background image

B e t j e n i n g

16

• Tryk på et af højttalerikonerne, eller brug lydstyrkeknapperne for at

justere lydstyrken.

• Tryk på

for at afspille det aktuelle nummer gentagne gange.

Tryk på

for at afspille alle numrene i sorteringsgruppen

gentagne gange. Tryk på

for at afspille alle numrene i

sorteringsgruppen en gang.

• Tryk på

for at afspille numrene i tilfældig rækkefølge. Tryk på

for at afspille numrene i normal rækkefølge.

• Tryk på timeren for at vise afspilningstiden eller den resterende

afspilningstid for det aktuelle nummer.

• Tryk på

for at lukke afspilleren.