330 Auto Navigation - Låsning af skærm og tastatur

background image

Låsning af skærm og tastatur

Hvis du vil undgå at komme til at trykke på skærme og taster ved et
uheld, skal du skubbe låseknappen under bunden på enheden mod
hængelåsikonet. Der vises et ikon med en hængelås på skærmen. Hvis du
vil aktivere skærmen og tasterne, skal du skubbe knappen i den
modsatte retning.