330 Auto Navigation - Justering af skærmens baggrundslys

background image

Justering af skærmens baggrundslys

Hvis du vil justere baggrundsbeslysningen, skal du trykke på lydstyrke op
eller lydstyrke ned og derefter trykke hurtigt på solikonet (vises i øverste
højre hjørne) for at aktivere nattilstand eller måneikonet for at aktivere
dagtilstand. Solikonet viser, at dagtilstanden er aktiv, og måneikonet
viser, at nattilstanden er aktiv.

Hvis du vil ændre indstillingerne for baggrundsbelysning, skal du vælge
programmenuen og trykke på

Setup

>

Baggrund let

.