330 Auto Navigation - Justering af lydstyrken

background image

Justering af lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke på tasten lydstyrke op eller
lydstyrke ned indtil lydstyrkebjælken vises, og derefter justere lydstyrken
med en af knapperne.