330 Auto Navigation - Justering af indstillinger

background image

Justering af indstillinger

Hvis du vil justere enhedens generelle indstillinger, skal du trykke på

Setup

i programmenuen. Tryk på

OK

på skærmen for indstillinger for at

gemme indstillingerne og lukke den aktuelle skærm. Tryk på

Afbryd

for

at lukke skærmen uden at gemme indstillingerne.

Hvis du vil ændre sprog for enheden, skal du trykke på

Sprog

og det

ønskede sprog. Tryk på pil op eller pil ned for at rulle gennem sprogene.

Tryk på

Ur

for at definere tidsindstillingerne. Tryk på pil til venstre eller

pil til højre i feltet

Tidszone

for at vælge en tidszone. Byer i tidszonen

vises under indstillingerne for sommertid. Tryk på pil til højre eller pil til
venstre i feltet

Dagslys gemmefunktion

for at aktivere eller deaktivere

sommertid. Tryk på

NÆSTE

, tryk på den ønskede indstilling, og tryk

gentagne gange på pil op eller pil ned, indtil den ønskede værdi vises, for
at indstille dato og klokkeslæt.

Tryk på

Baggrund let

for at justere skærmens baggrundsbelysning. Du

kan indstille skærmens baggrundsbelysning forskelligt for dag- og
nattilstand. Tryk på pil til venstre og pil til højre for at indstille skærmens
baggrundsbelysning. Tryk på pil til venstre eller pil til højre i feltet

Timer

til strombesparelse

for at indstille det klokkeslæt, hvor nattilstand

aktiveres. Hvis du vælger

Aldrig

, aktiveres nattilstand ikke automatisk,

når dagtilstand er aktiv. Tryk på skærmen for at skifte til dagtilstand, når
enheden automatisk aktiverer nattilstand.

Tryk på

Kalibrering

og

JA

for at kalibrere skærmen, hvis den reagerer

upræcist. Følg instruktionerne på skærmen.

Tryk på

Om

for at se oplysninger om enhedens software. Tryk på

Gendan

fabriksindstillinger

og

OK

for at nulstille enheden til

fabriksindstillingerne.