330 Auto Navigation - GPS-navigation

background image

GPS-navigation

Løft GPS-antennen op i en vinkel på ca. 90 grader, når du vil bruge
enheden til GPS-navigation. Forsøg ikke at tvinge antennen længere
tilbage.

Tryk på

Navigation

i programmenuen, eller tryk på flagtasten for at

starte GPS-navigationsprogrammet. Se brugervejledningen for at få
oplysninger om brugen af programmet.

Når du starter programmet, tager det noget tid for enheden at finde
positionen, afhængigt af hvor længe enheden har været slukket og hvor
godt den modtager satellitsignalerne. Under optimale forhold tager
opstarten ca. et minut

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig.
Stol aldrig udelukkende på kartografien i GPS-navigationsprogrammet.