330 Auto Navigation - Åbning og start af programmer

background image

Åbning og start af programmer

Programmerne i enheden kan startes fra den programmenu, som vises,
når du tænder enheden.

Tryk på starttasten for at lukke programmenuen.

Tryk på ikonet på programmenuen for at starte et program.