330 Auto Navigation - Sådan tændes enheden

background image

Sådan tændes enheden

Skub tænd/sluk-knappen mod toppen af enheden, og tryk på
standbyknappen for at tænde enheden.

Når du tænder enheden første gang, vises der en række skærme med
indstillinger, og GPS-navigationsprogrammet starter. Følg
instruktionerne på skærmen for at foretage indstillingen, og se
brugervejledningen til navigationsprogrammet for at bruge det. Tryk på
starttasten for at lukke programmenuen.