330 Auto Navigation - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Denne navigationsenhed har et internt, genopladeligt batteri, der ikke
kan tages ud. Forsøg derfor ikke fjerne batteriet fra enheden, da du
dermed kan beskadige enheden.

Slut DC-3-opladeren til opladerstikket på
navigationsenheden, og indsæt
opladerstikket i stikket til bilens
cigarettænder. Strømmen skal leveres af et
bilbatteri med 9 til 18 volt. Kontrollér, at
opladeren er sat korrekt i stikket til
cigarettænderen, og at det ikke forstyrrer
den almindelige betjening af bilen.

I nogle bilmodeller får cigarettænderen
stadig strøm fra bilens batteri, selvom du
fjerner tændingsnøglen. I sådanne tilfælde
kan bilens batteri blive afladet, hvis
navigationsenheden er tændt, eller hvis enheden er slukket, men stadig
sidder i stikket til cigarettænderen i en længere periode. Kontakt
bilproducenten for at få yderligere oplysninger.

Den gule indikator blinker, når batteriet oplades. Hvis opladningen ikke
starter, skal du tage opladeren ud, sætte den i og prøve igen. Når
batteriet er fuldt opladet, holder indikatoren op med at lyse.

Fjern opladeren fra navigationsenheden og stikket til cigarettænderen,
når batteriet er fuldt opladet.

Den røde indikator blinker, og batteriikonet øverst i programmenuen
viser ingen grønne streger, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Det er muligt at bruge navigationsenheden, når den er sluttet til stikket
til cigarettænderen.

background image

K o m g o d t i g a n g

10