330 Auto Navigation - Montering af enheden

background image

Montering af enheden

Find en sikker monteringsoverflade på forruden, og rengør overfladen
grundigt med et pudsemiddel og en ren klud. Hvis den omgivende
temperatur er under 15° C, skal du omhyggeligt opvarme overfladen og
sugekoppen nederst på monteringsudstyret for at sikre et fast greb på
forruden. Undgå at opvarme forruden så meget, at den bliver beskadiget.

background image

K o m g o d t i g a n g

11

Tryk sugekoppen hårdt mod forruden, og skub forsigtigt låsehåndtaget
over sugekoppen mod sugekoppen for at skabe et undertryk mellem
sugekoppen og forruden (1). Kontrollér, at sugekoppen sidder godt fast.
Hvis du vil fjerne monteringsudstyret fra forruden, skal du skubbe
låsehåndtaget forsigtigt mod den øverste del af monteringsudstyret og
trække i stroppen i kanten af sugekoppen.

Indsæt holderne øverst på monteringsudstyret i hullerne på
mobilholderen (2), og skub holderen for at låse den på plads (3) og
fastgøre mobilholderen til monteringsenheden. Af hensyn til din
sikkerhed skal du montere holderen i lodret position.

Placer navigationsenheden i mobilholderen (4), og tryk enheden mod
bagsiden af holderen, indtil den klikker på plads. Kontrollér, at enhedens
skærm er fuldt synlig for brugeren. Træk enheden ud af holderen, hvis du
vil fjerne navigationsenheden fra mobilholderen.

Løft GPS-antennen op i en vinkel på ca. 90 grader (5), når du vil bruge
enheden til GPS-navigation. Forsøg ikke at tvinge antennen længere
tilbage.