330 Auto Navigation - Tredjepartsprogrammer

background image

Tredjepartsprogrammer

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller
juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke
ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne.
Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers
funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia
yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER
OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT
ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE
LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS
ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET
VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS
PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE
RETTIGHEDER.

background image

K o m g o d t i g a n g

7