330 Auto Navigation - Om GPS

background image

Om GPS

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret
radionavigationssystem, der dækker hele verden. GPS-receiveren, der er
indbygget i navigationsenheden, kan beregne placeringen med en
nøjagtighed på 10 meter. Nøjagtigheden afhænger f.eks. af antallet af
satellitter, som GPS-modulet modtager signaler fra. Under optimale
forhold kan nøjagtigheden være inden for få meter.

GPS-antennen er placeret oven på navigationsenheden. Visse forruder
og vinduer kan muligvis indeholde metal, som kan blokere eller svække
satellitsignalerne.

Hvis du står stille, kan GPS ikke registrere, i hvilken retning du kigger,
fordi den bestemmer retningen ud fra dine bevægelser.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er
ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af
positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den
amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske
forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan
(Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også påvirkes af ugunstige
satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af
din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren
bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

background image

I n t r o d u k t i o n

6

GPS bør kun bruges som navigationshjælpemiddel. Det bør ikke benyttes til
præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af
positionsdata fra GPS-modtageren i forbindelse med positionsbestemmelse eller
navigation.